Avaa valikkoSulje valikko

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi kilpailutus järjestetään?

Postilain 1.7.2018 voimaan tulevan muutoksen mukaan yleispalvelukirjeiden jakelu jatkuu viitenä päivänä viikossa suuressa osassa Suomea, eli niillä alueilla, joissa ei ole kaupallisin ehdoin sovittua tilattujen sanomalehtien varhaisjakelua. Näillä alueilla Postin tulee kilpailuttaa viisipäiväinen jakelu. Kilpailutus koskee yleispalvelukirjeitä.

Kuinka paljon kilpailutettavia kohteita on?

Kilpailutuskohteita on yli 1 700.

Kuka on päättänyt kilpailutettavat alueet?

Kilpailutuksen piiriin kuuluvat alueet on määritellyt Viestintävirasto. Lisätietoja päätöksestä löytyy Viestintäviraston verkkosivulta.

Onko myös Posti itse kaikkien alueiden kilpailutuksessa mukana?

Kyllä. Posti osallistuu tarjouskilpailuun myös itse samoilla kriteereillä ja saman tarjousajan puitteissa.

Minkälaisia kriteerejä Postin Hankinta käyttää valinnassa?

Kaikkia tarjouksen jättäneitä kohdellaan yhtenäisellä tavalla ja valinta tehdään objektiivisesti kokonaisarvion perusteella noudattaen seuraavia kriteereitä. Mikäli tarjousten arvioinnissa tulee tasatilanne, painotetaan yrityksen paikallisuutta.

 • Perusvaatimusten täyttäminen
 • Postin hankintaprosessin noudattaminen, Postin eettisen ohjeiston noudattamiseen sitoutuminen
 • Hinta tarjottuna eurosenttiä/jaettu yleispalvelukirje
 • Tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttäminen
 • Valmius liittyä Tilaajavastuu.fi:n Luotettavaksi kumppaniksi viimeistään sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Posti valvoo lain mukaisia tilaajan velvoitteitaan Tilaajavastuu.fi:n avulla.
 • Kyky toimia verkossa, laskuttaa ja raportoida sähköisesti
 • Posti ottaa vastaan vain verkkolaskuja ja edellyttää jakelun suorittajalta säännöllistä raportointia. Alihankintasopimus tehdään verkossa ja allekirjoitetaan sähköisesti.
 • Kokemus tarjotusta tehtävästä, mm. referenssit vastaavista tehtävistä
 • Kaluston sopivuus tehtävään, mm. ajoneuvoissa päästöluokka EURO5 tai korkeampi
 • Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen, mm. sairaus- ja muut poissaolojärjestelyt
 • Taloudellinen tilanne: toimittajan kyky suoriutua taloudellisesti tarjotusta tehtävästä
 • Paikallisuus

Kuinka usein vastaava kilpailutus on tarkoitus jatkossa järjestää?

Viestintävirasto selvittää vuosittain, miltä osin sanomalehtien varhaisjakeluverkkoihin on tehty muutoksia ja määrittelee tarvittaessa alueet uudelleen. Posti toimii jatkossa Viestintäviraston päätöksen mukaisesti, eli vielä tässä vaiheessa mahdollisen seuraavan kilpailutuskierroksen ajankohtaa ei voida sanoa.

Kuinka pitkäksi aikaa kerrallaan sopimus tehdään?

Lähtökohtaisesti yhdeksi vuodeksi.

Lisätietoja

Saat tarvittaessa lisätietoja kilpailutuksesta Postin Hankinnasta:
sähköposti: postisourcing (at) posti.com