Avaa valikkoSulje valikko

Vaatimukset kilpailutukseen osallistujille

Kilpailutukseen osallistuvan yrityksen tulee olla rekisteröitynyt Postin Hankintaportaalissa sekä sitoutua noudattamaan Postin toimittajia koskevia eettisiä ohjeita ja täyttää tilaajavastuulain määrittelemät vaatimukset rekisteröitymällä Luotettavaksi kumppaniksi Tilaajavastuu.fi-palvelussa Postin sitä edellyttäessä.

Tarjouskilpailussa noudatetaan yhteneviä valintakriteerejä, joista osa (alla kursiivilla) on kaikkien yritysten täytettävä.

 • Perusvaatimusten täyttäminen
 • Postin hankintaprosessin noudattaminen, Postin eettisen ohjeiston noudattamiseen sitoutuminen
 • Hinta tarjottuna eurosenttiä/jaettu yleispalvelukirje
 • Tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttäminen
 • Valmius liittyä Tilaajavastuu.fi:n Luotettavaksi Kumppaniksi viimeistään sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Posti valvoo lain mukaisia tilaajan velvoitteitaan Tilaajavastuu.fi:n avulla.
 • Kyky toimia verkossa, laskuttaa ja raportoida sähköisesti.
 • Posti ottaa vastaan vain verkkolaskuja ja edellyttää jakelun suorittajalta säännöllistä raportointia. Alihankintasopimus tehdään verkossa ja allekirjoitetaan sähköisesti.
 • Kokemus tarjotusta tehtävästä, mm. referenssit vastaavista tehtävistä
 • Kaluston sopivuus tehtävään, mm. ajoneuvoissa päästöluokka EURO5 tai korkeampi
 • Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen, mm. sairaus- ja muut poissaolojärjestelyt
 • Taloudellinen tilanne: toimittajan kyky taloudellisesti suoriutua tarjotusta tehtävästä
 • Paikallisuus

Tarkat asiakas- ja laatuvaatimukset julkistetaan tarjouspyynnössä.